Leden en Donateurs

Donateurs bijdrage € 22.50 per jaar ( korting voor 2 personen)

de toegangsprijs per concert bedraagt voor Donateurs € 7.50 pp ( max. 2 personen)

niet-donateurs betalen € 15.00 pp.

 

Donateur worden ??

Stuur een email naar secretariaat@jasz.nl met vermelding van

naam, adres en telefoonnummer